เปลี่ยนการแสดงผล :
THTH lang

    พิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563

                         นายลวรณ  แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พร้อมด้วยนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และคณะ เข้าร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
                         ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น